Contact Raj Park Hotel Group

The Raj Park

Raj Park Hotel - Chennai

180, TT Krishnamachari Road,
Alwarpet, Chennai,
Tamil Nadu - 600018

Email: info@rajparkchennai.com
reservation@rajparkchennai.com

Phone: +91 44 4225 7777

Tpt2019

Raj Park Hotel - Tirupati

18-1-5/4, Kapila Theertham,
Tirumala Road,
Near Nandhi Circle, Tirupati,
Andhra Pradesh - 517501

Email: reservations.tpt@rajparkhotels.com
fom.tpt@rajparkhotels.com
gm.tpt@rajparkhotels.com
finance.tpt@rajparkhotels.com

Phone: +91 87 7222 3666 | +91 99 6347 5544 (Group Booking)

Information & Query Form